וידאו

  • מלחמה או מנוחה?

  • התוועדות ה' טבת

  • להישאר שפוי!

  • זה לא היה בכוונה!!

  • להשתפר עם השופר

סוד מזל שור באסטרולוגיה היהודית

 

1