האם מותר לאכול בשר שלא נמלח כדין?

נעמה שואלת:

האם מותר לאכול בשר ללא שנמלח והוכשר כדין?

תשובה:

התורה אוסרת לאכול דם בהמה, חיה ועוף. וכדי להתירם יש צורך בתהליך שנקרא 'מליחה והכשרה', שכיום נעשה כבר במפעלי הבשר הכשר.

יש להקפיד כי על אריזת הבשר מופיע בפירוש כי הוא עבר תהליך הכשרה ומליחה.

אדם שמעוניין לערוך בעצמו את תהליך ההכשרה, (ומצוי בכבדי עוף שנמכרים ללא תהליך הכשרה, מוטב שיתייעץ עם רב בפרטי הדינים הרבים.

אגב, פרט שאינו ידוע לרבים הוא  שאיסור זה מצומצם לדם שעבר בישול בלבד, ולכן בשר חי מותר באכילה (אחר שטיפה, וללא שנטחן/נקצץ דק) וכן מותר לאכול בשר שנצלה ללא מליחה, (אם מלחו אותו מעט קודם הצליה). 

ושוב אציין שפרטים רבים מאוד לא הובאו בתשובה, מפאת אריכות הנושא, ועל כן בשאלה הנוגעת למעשה יש ליצור קשר עם רב, או כאן באתר עם פרטי השאלה הספציפית.

שאלות נוספות
1