האם צריך לברך על תרופה?

דין שואל:

האם צריך לברך על תרופה?

תשובה:

התשובה מתחלקת לשניים:

א. אם מדובר בתרופה טעימה - יש לברך ברכת 'שהכל' לפניה, ואם מדובר בכמות של יותר מ-86 סמ"ק יש לברך גם ברכה אחרונה 'בורא נפשות רבות'.

ב. אם מדובר בתרופה מרה או שאין בה טעם - לא יברך כלל.

חשוב לדעת כי השותה מים כדי לבלוע בעזרתם גלולת תרופה - אינו מברך עליהם!

שאלות נוספות
1