וידאו

  • הכל דיבורים ▪ ממעל ממש

  • לשנות את הגורל

  • ברכה בכל אשר תעשה!

  • לצאת אל החופש ▪ ממעל ממש ▪ (mp3)

  • לשמוח גם ברגעים קשים...

'לבוא אל המלך'

 

בשיעור מאלף מפרט הרב בן גור - מרצה בכיר ומאמן אישי מוסמך - מהו האיזון הנפשי המביא להצלחה, ולשקט אמיתי בחיים. מתוך שיעור שנמסר במרכז ‘ממעל ממש‘, מודעות יהודית על פי תורת הסוד במרכז תל-אביב. ממעל ממש, קינג-ג‘ורג‘ 15 (בחצר), תל-אביב. חפשו אותנו בפייסבוק: ‘ממעל ממש‘.

1