האם מותר לאכול דג נא?

איתמר שואל:

האם מותר לאכול דג נא?

תשובה:

מותר לאכול דג נא, (למשל במאכל 'סושי'). בדג אין את איסור 'דם' (אם כי אין לשתות דם דגים ללא סימן שהוא דם דגים משום 'מראית עין'), וכן אין בו איסור חלב (בציר"ה), גיד הנשה, שחיטה וכן הלאה.

אציין כדרך אגב, כי בדג אין אף את איסור 'אבר מן החי', כלומר, מותר לאכול חלקי דג בעודו בחיים, אם כי יש בזה איסור 'בל תשקצו'. 

שאלות נוספות
1