וידאו

  • החמור הגאולה ואנחנו

  • ריטלין רוחני ▪ על מיקוד בחיים

  • איך מקבלים החלטות בחיים?

  • למי יש יותר כבוד?

  • אתה עובד או עבד?

אלוקים מעדיף פנטהאוז או דירת גן?

 

1