האם מותר לאכול קודם קריאת המגילה בליל פורים?

מנחם שואל:

האם מותר לאכול קודם קריאת המגילה בליל פורים?

 

בליל פורים, אחרי תענית אסתר, אין לאכול לפני קריאת המגילה.

אדם שמרגיש חלש מאוד ושאינו יכול למשוך את התענית עד אחרי קריאת המגילה, יכול לאכול מעט פירות, לשתות, ולאכול מיני מזונות עד כביצה (57 סמ"ק).

אדם חולה ממש, יכול לאכול כהרגלו, אך יבקש מאדם אחר להזכיר לו לקרוא המגילה לאחר שיאכל.

שאלות נוספות
1