אחי גר בירושלים והם חוגגים פורים יום אחרינו, איך זה יכול להיות?

יאיר שואל:

אחי גר בירושלים והם חוגגים פורים יום אחרינו, איך זה יכול להיות?

זו שאלה מעניינת... אכן, את נס הפוורים חוגגים בירושלים בתאריך אחר מכל ארץ ישראל, ההסבר לכך הוא, שאת נס הפורים חגגו בכל הערים במדינות אחשוורוש בי"ד אדר, ובשושן רק בט"ו אדר. ובשל הבדל זה תיקנו חכמים שיחגגו פורים בתאריך י"ד אדר, ורק מקומות שהיו מוקפים חומה בזמן כניסת עם ישראל לארץ – יחגגו בט"ו בחודש.

ירושלים היא העיר היחידה שאנו יודעים בוודאות שהייתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נון, בעת כניסת בני ישראל לארץ, ולכן חוגגים בה את פורים ביום ט"ו בלבד.

בשאר ערים עתיקות, כמו חברון, חיפה, יפו, לוד, עכו, צפת... יש ספק כיצד נוהגים, ולכן חוגגים בהם את פורים יומיים. ביום הראשון מקיימים את כל הלכות הפורים, ובט"ו 'שושן פורים', קוראים את המגילה שוב ללא ברכות, מקיימים שוב את מצות הפורים במשלוח מנות ומתנות לאביונים (אבל לא אומרים 'ועל הניסים').

בשאר הערים בארץ, חוגגים פורים ביום י"ד בלבד, ויום ט"ו נקרא 'שושן פורים' ונוהגים בו מעט שמחה.

שאלות נוספות
1