מהי 'ברכת האילנות'?

ניצן שואלת:

מהי 'ברכת האילנות'?

'ברכת האילנות' היא ברכה מיוחדת שאפשר לברך רק בימי חודש ניסן.

 

הרב גרליק עונה:

היוצא בזמן זה ורואה אילנות פרי המוציאים פרחים מברך את הברכה הבאה:

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא חסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם".

והמהדרים מקפידים לברך בעת שרואים שני עצי פרי פורחים.

 

שאלות נוספות
1