וידאו

  • הדרך למעלה

  • אני בובה על חוט?

  • הכל דיבורים ▪ ממעל ממש

  • יסוד המים- ה'אתה' שלא הכרת!

  • אור מתוך החושך

לצאת לחרות אמיתית ▪ ממעל ממש

 

1