וידאו

  • חנוכה - שיעור מיוחד

  • קול פשוט - על מיצוי עצמי, זעקה פנימית ושנה חדשה

  • סליחה!

  • כמה אתה חכם?

  • נס גלוי!

הכל דיבורים ▪ ממעל ממש

 

1