האם חושב לעלות לקבר רשב"י במירון בל"ג בעומר?

עמית שואל:

מה המקור לעלות למירון בל"ג בעומר והאם יש לכך חשיבות ברורה?

הרב וינר עונה:

ל"ג בעומר הוא יום פטירתו ועלייתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. ביום זה נהג האר"י ז"ל ותלמידיו הקדושים לעלות לציונו של רשב"י ולהוסיף שם בתפילה ושמחה עבור עם ישראל. בוודאי שמנהג זה גורם לתוספת רחמים מרובים על עם ישראל. 

יש כמובן לוודא כי העליה לציון נעשית מתוך שמחה של מצווה, בצניעות ולא על חשבון דברים קדושים וחשובים אחרים...

שאלות נוספות
1