איך מגיעים לשמחה אינסופית?


בואו ונתמקד מעט בשמחה - 
כולנו רוצים להיות אנשים שמחים, אך החיים הם רכבת הרים ומזמנים לנו גם מאורעות לא חיוביים, ולכן מצב-הרוח שלנו נע מקצה לקצה.
רגש, בככלל, זה דבר שמאוד תלוי בדברים שסביבנו: אנו נוהגים לאחל "אושר ועושר", ונשאל כל אחד ויאמר שמעדיף "אושר" ולא "עושר" אך עדיין אנו שמחים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר. וזאת משום שרגש הוא משהו פנימי שמושפע מדברים חצוניים, ולכן מצב הרוח שלנו נע ונד.
והשאלה היא איך אפשר להגיע לכך "שמצווה להיות בשמחה תמיד", והאם בכלל אפשר לשאוף לשמחה יציבה ותמידית?

והסיבה שנתמקד במשפט זה היא חודש אדר "מנשנכנס אדר מרבין בשמחה", זהו ממש ציווי של חכמים. 
ושאלה שמיד עולה לנו היא: הרי אנחנו רואים שכאשר דורשים ממישהו עצוב להיות שמח זה דווקא מרגיז אותו, הרי הדרישה להיות שמח היא במנותק לחיים שלנהו. וכך נשמע ציווי חכמים, "משנכנס אדר מרבין בשמחה", אולי קרה לנו משהו לא נעים? צרות? גם בחודש אדר קורים דברים כאלו. 
זה  נשמע כאילו אנו יכולים פשוט "ללחוץ על כפתור" ולהתחיל  לשמוח,
איך אפשר לדרוש ממישהו להפעיל רגש, הרי רגש - כמו שאמרנו - הוא משמהו תגובתי שתלוי במציאות מסביב?
כדי להבין את זה נסתכל על ההקשר שבו נאמרו הדברים: 
משפט זה נאמר בגמרא דווקא במסכת שעוסקת בתעניות ובזמנים עצובים "מסכת תענית", ודווקא שם נאמר משפט זה. והשאלה היא למה הכניסו את משפט זה שם, ועוד, בהקשר המלא של הדברים הם נאמרו יחד עם האמרה "משנכנס אב ממעטין בשמחה". והשאלה שתישאל: למה לערבב את הדברים, למה לא לתת לשמחה באדר מקום משלה, במסכת שמדברת על פורים?

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח אומר שאפשר לקרוא את המשפט אחרת "משנכנס אב - ממעטין, בשמחה", כלומר, איך אפשר לצמצם את העצבות של אב, על ידי שמחה. ועל ידי זה שמרבין בשמחה בחודש אדר, זה משפיע גם על הזמנים הפחות טובים. ולכן אומרים "מרבין", בלי כמות, כמות אינסופית ובלתי-מוגבלת שתשפיע על האדם לכל הזמן.

והשאלה היא, כמובן, איך עושים את זה...

לשיעור המלא:

1