כוחו של רשב"י

מה המיוחד ברבי שמעון שאמר בביטחון: "יכול אני לפטור את העולם כולו מן הדין"? 

מסופר על רבי שמעון שסבל יסורים קשים. כולנו מכירים את הסיפור על שהייתו במערה, יחד עם בנו, 13 שנים (כמעט) ברציפות. יסורים אלו שהוא התייסר היו יסורים ללא מקום מפלט.

יכול אדם לסבול, אך יש סביבו חברים וידידים, ואלו תומכים בו ומורידים ממנו את הקושי. יכול אדם לסבול ולהיות ללא חברים, אך יש עימו אשה, שתעזור לו. רבי שמעון היה בודד, רק בנו היה עימו. מדובר פשוט בקושי פיזי, יסורים בגשמיות. מסופר כי אפילו בגדים לא היו, ואוכל דל. ולמד תורה כל היום. והדבר הכואב ביותר: הוא לא היה אשם בכלום...

בספר 'חסידים' כתוב כי כאשר אדם לא אשם כלל והוא סובל יסורים על מה שלא עשה, מצבו קשה עוד יותר.

ולכן רבי שמעון "יכול לפטור את כל העולם מן הדין".

מידת הדין באה לפני ריבונו של עולם ואומרת כי מגיע עונש לאנשים מסויימים, מפני שהם חטאו, ואז באה מידת הרחמים ומביאה את רבי שמעון שלא חטא, ואינו אשם, ואף על פי כן יש לו יסורים. זה שסובל למרות שלא מה שמגיע לו לסבול,  מכפר על כל אלו שצריכים לסבול ולא סובלים... 

זהו חידוש שנותן פרספקטיבה לכל מי שחווה חווית קשות, ואינו אשם בזה. ואכן זה יכול לקרות, ויסורים אלו מכפרים על עשרות, מאות ואלפים שכן מגיע להם. וזה בהחלט שווה.

 אנו מבקשים בתפילה: "אל תביאני לידי ניסיון ולא לידי בזיון", כיון שאנו לא רוצים יסורים כלל, גם לא כאלו שמכפרים על אחרים, אבל יש דברים שלא שואלים אותנו. והשאלה כעת היא, איך נחייה עם אותם הקשים. וכאן יש פתרון: אם אותו אדם שסובל יזכור ויבין כי הוא מכפר בכך על אלפי אנשים אחרים, הסבל יוקל עליו. 

אצל רבי שמעון רואים כי דבר זה איננו יחסי: רבי שמעון בר יוחאי ב-13 שנים של סבל במערה פוטר את העולם כולו!

ונבין תחילה מהם יסורים, באופן פנימי - להמשך השיעור ניתן לצפות:

 

1