נשאר רק לנסוע !!!!

לנסוע קדימה...
נראה שהכי קשה לנו זה לעשות 'שינוי' אמיתי בחיינו. זה לא פשוט לשלוח את עצמנו קדימה, אפילו שאנו יודעים ששהשינוי הינו מוכרח לחיינו. 
זה יכול להיות דיאטה, בריאות , עבודה, זוגיות , הגשמת יעד ו....
אף שאנו כבר עושים את זה, זה הרבה פעמים מצריך ויתורים אין סופיים,
חוסר חשק, והמון הקרבה.
השבת שלנו משמיעה לנו 'שיר' והיא נקראת שבת שירה, הפרשה שאנו 
נקרא היא אחת היפות שמלאה במסרים והיא נקראת 'פרשת בשלח'.
מה קורה לנו ?
עם ישראל כבר יוצר ממצרים, הוא מאמין ויוצא עם משה אבל...
הוא מגלה שפרעה רודף אחריו, הוא ממשיך להתקדם ואז הוא
מגיע לים סוף. 
מקדימה ים מאחורה פרעה וצבא מצרים, מה עושים ?
כמו אצל כל היהודים גם פה מתחיל מאבק דיעות והם נחלקו ל4 קבוצות.
קבוצה אחת אומרת - בואו נחזור למצרים, קבוצה 2 - בואו נלחם במצרים,
קבוצה 3 אומרת - בואו נקפוץ לים העיקר שלא יקחו אותנו חזרה, וקבוצה 4 -
אומרת בואו נעצור ונתפלל.
הם באים למשה לשאול, משה שואל את השכינה בנבואה ונותן לעם תשובה.
התשובה היא פסוק אחד שבו הוא עונה לכל הדיעות יחדיו ושולל את כולם.
מה כן התשובה שלו? 'ויסעו'. תמשיכו להתקדם.

משה מגלה לעם ישראל ולנו את 'סוד' היציאה וההתקדמות !
עם ישראל וגם אנחנו כבר יצאו ממצרים, הם התחילו את התהליך, הם השתמשו בכוח אמונה ויצאו, אבל עדיין הם לא חופשיים.
הרבה פעמים קורה שאנו 'בורחים' ממשהו שעושה לנו לא טוב אבל חשים
שפרעה (אותיות עורף, כלומר העבר רודף אחרנו).
ככה קורה לעם ישראל והרבה פעמים לנו ,יצאנו התחלנו תהליך, אבל אנו חשים פחד מהעתיד, אי חשק מהווה, חוסר ידיעה ובילבול.
כדי לצאת ממצרים באמת (לצאת מהמייצר) צריך לעבור את ים סוף.
לכן משה עונה תשובה ושולל את כל הדיעות אפילו את הדיעה של לעצור ולהתפלל (שהיא דיעה קדושה וטובה).
כרגע הזמן הוא לנסוע 'להתקדם' אפשר לשלב את זה עם תפילה אבל 
לא עוצרים ממשיכים קדימה.
שאנו ממשיכים בתהליך ועומדים מול 'הים' (הלא נודע) וממשיכים למקום שאנו יודעים שהוא נכון לנו.
מלמעלה הופכים 'ים ליבשה' את כל ההסתר (הים - כל מה שמוסתר) נהפך
ליבשה (לגילוי). אנו מרגישים שכל ההסתר , הבילבול, חוסר החשק נעלם.
פרעה (העבר שלנו) מאבד את כוחו ואנו ממשיכים למקום חדש , לשינוי אמיתי.
זה הכוח של השבת שלנו, האמונה שאני יכול להגיע 'למקום שלי' 
לצאת מהמייצר שלי עם ייעוץ נכון ( גם בסיפור רואים שהעם שואל את משה
מה לעשות) ועם כוח האמת והתפילה אנו יכולים לשלב כוחות של תפילה ומעשה ולחצות כל 'ים' שבדרך כל הסתר בדרך אל היעד שלי באמת.
לעם ישראל הבטיחו להגיע להר סיני ולכן הם היו יכולים להמשיך ולחצות 
בביטחה כל 'ים שבדרך', וגם לנו מבטיחים שאנו נגיע למקום שלנו אם
רק נרצה ונאמין...
שבת של שלום :)

1