זריזות במתינות

 

זריזות במתינות סוד הסודות...

הבעל שם טוב מסביר שזריזות היא כוח נפלא אבל שהיא אינה במתינות

היא יכולה לגרום לפיזור.

נראה שהסוד הוא בניה ואיזון שמביא את עצמנו לחיוניות ושמחה.

ככה גם בשבת שלנו שהיא 'המברכת' של חודש א'דר שתכף מגיע.

בשנה שלנו יש 2 אדרים בעצם 60 יום של שמחה.

ישנו כלל בהלכה שנקרא 'בטל ב60' ולכן אפשר לומר שה 60 יום של אדר

מבטל את כול השלילי ופותח לנו את הלב והמוח לשמחה אמיתית.

השבת שלנו שאם נקרא אותו במשקפיים נכונות נוכל לראות את ההכנה שלנו לחודש אדר.

אנחנו נקרא את פרשת 'משפטים' אחריי כל האור המופלא של מתן תורה

יש לנו יכולת להוריד את האור למטה ולעשות פה למטה בחיינו ממש

עם כל הדינים החוקים והטכניקה למציאות מלאה באור.

בסוף הפרשה אנו שוב נתחבר אל מתן תורה ונזכור מה קיבלנו לחיינו.

ונראה שזה הסדר של התורה ואף של 'זריזות במתינות'

אנו מתחילים באמונה שהיא כוח נשגב שחודר אלינו זהו מתן תורה שחווינו, חזיון אור קולי שהפך אותנו לעם קדוש.

לאחר מכן ישנו התפקיד שלנו להבין בשכל מה רוצים מאיתנו ואך ממלאים

את תפקידנו להפוך מציאות גשמית וטבע לאור.

אבל לאחר שהבנו, הפנמנו, והתחברנו לכוח העליון בעזרת השכל,

אנו שוב נחזור בסוף הפרשה להכנות למתן תורה, לזיכרון של האמונה שהיא מעל הכול.

וזהו הסדר הנכון - אמונה בסיסית שמובילה אותנו להבנה שכלית ויישום האמונה, ואז שוב נגיע לאמונה העליונה .

האמונה האחרונה היא מעל האמונה הראשונית, היא האמונה וההתחברות אל הנשמה ממש, שמעל כל ההבנה והשכל אנו יכולים להתחבר אל מקום מעבר, מקום חופשי שמחכה לנו לפגוש אותו.

זוהי ההכנה לחודש א'דר חודש שהא' 'האור' דר בו.

חודש שמתחיל באמונה עובר להבנה להפנמה והשכלה אלקית

ומסתיים באמונה הכי גדולה שמובילה לשמחה הכי טהורה ושמחה.

שבת של שלום של שמחה ושלום בזריזות ומתינות :).

 

 

1