יש בי ניצוץ

יהודי מתוק צעיר מצרפת חווה המון קשיים אישים בנושא חתונה,

הפנו אותו לרבי ומכיון שהתור לפגישה היה כה עמוס, הוא חיכה לרבי מתחת לבית שלו, ובדרך למכונית מתוך סערת הרגשות הוא ניסה לשאול את הרבי

אפה אלקים נמצא ?

הרבי כתשובה עשה עם הידיים תנועות 'שבכול מקום'

ולאחר מכן הצביע לו על הלב שלו וחייך

היהודי שתק התבונן והמשיך בחייו עם הידיעה שהש'ם בתוכו תמיד...

 

אנו נמצאים בראש חודש א'דר ב', חודש שעליו נאמר שהא' -האור,האלקים דר בו. ואפה הוא נמצא? בתוכי ממש.

בשבת שלנו אנו נמצאים בפרשת 'פיקודי' זוהי השבת האחרונה של ספר שמות, וגם זוהי הפרשה המסכמת של 'המשכן' (הבית מקדש הנייד שהיה במדבר) וכשונה מכל הפרשיות שסיפרו יותר בכללות על היצירה של המשכן וכליו.

פרשת פיקודי מספרת בפרטות מטורפת מה היה במשכן היא יורדת לפרטים קטנים מספרת אך העם יצר כל פרט ופרט.

זה נראה שבתוך התיאור הזה מנסים לרמוז כמה סודות...

אנו יורדים לפרטים ברגע שאנו אוהבים מה שאנו עושים, המשכן ואחריו המקדש היה הבית 'להתגלות האלקית' הוא יצר אווירה שונה גם בתוכו

וגם בחוץ, העם שייצר את המשכן עשה זאת באהבה, העם קיבל 'בית'

להתחברות עם העליונים ולכן הפירוט נעשה בדרך מימלא מתוך תשוקה ,

התלהבות ושמחה.

התורה היא לא ספר הסטוריה אלא הדרכה והוראה, ופה היא מראה לנו

אך עושים דברים מאהבה.

העם עושה ומקשיב להוראות כי הוא אוהב ומשתוקק למשכן, מספרים לנו את

כל הפרטים שהם עשו כדי להראות לנו שישנה אהבה כל פרט ופרט אנו נעשה מאהבה ונספר עליו.

בעצם מלמדים אותנו שאת 'המשכן' שאנו נבנה בלב או בחוץ אנו יכולים ואף צריכים לאהוב גם בעשיה, ואנו יכולים לעורר בתוכנו את התשוקה והרצון לעשות אותו מאהבה עם כל הפרטים שלו.

עוד סוד שמנסים לעורר בנו שכל פרט ופרט חשוב, וכל פרט הוא חלק מהשלם, אבל ישנו בו את השלם בתוכו.

הירידה לפרטים, הוא התגלות השלמות, הנסיון לייקר כל פרט להחשיב אותו

ולהשתמש בו בצורה הנכונה והטובה ביותר הוא הגאולה.

 

השבת שלנו היא מיוחדת ביותר זוהי שבת שאנו מייצרים בעצמנו שוב

את 'המשכן' את הכוח האלקי ששוכן בתוכי.

את לומדים ליצור אותו באהבה, לייקר כל פרט ופרט בעשיה ובגילוי של

הכוח האלקי בקרבי, לשמוח במה שקיבלנו וגם אם נרצה מספיק... נוכל

לבנות את המשכן גם בחוץ בירושלים הבנויה...

בנתיים מחכים לנו שנמשיך להאיר את העולם עם המשכן בתוכי...

חודש טוב ושבת שלום :)

1