וידאו

  • למה אני חי?

  • להשתפר עם השופר

  • לשתות בלי הגבלה! ▪ ממעל ממש

  • לא צריך טובות!

  • יסוד המים- ה'אתה' שלא הכרת!

סוד האביב ומה שמסביב

1