וידאו

  • התחדשות ▪ ממעל ממש

  • אני בובה על חוט?

  • לא צריך טובות!

  • יסוד המים- ה'אתה' שלא הכרת!

  • למה יש כאב בעולם?

כמה טיפות גשם ירדו.....

1