הקסם שלך

סיפרנו פעם על אחד שהיה בחג בבית המדרש של הרבי 
ולאחר פגישה עם הרבי הוא היה מאוד מרוגש ושאל את הרבי אך אני יכול להיות חסיד שלך ?
אני רוצה, הוא אמר, אבל אתה יודע בתורה ומצוות אני עדיין חלש...
הרבי ענה שבשביל להיות חסיד שלו, הוא צריך לדאוג לדבר אחד בנתיים
'תשדל להיות יותר טוב ממה שהיית אתמול' ואתה כבר חסיד שלי..
מפה הכול ימשיך...
זה נראה שהתנודות בחיינו במיוחד בזמן הזה, הינם מאוד חזקות,
העולם וגם האדם חווה עליות, נפילות, ריגושים ושעמום, אנו חיים בקצב מטורף ועם הקצב התנודות עולות.
השבת נפגוש פרשת בלק ושנתבונן בה במשקפיים מיוחדות נגלה לעצמנו
סוד או יותר נכון כמה סודות.
בלק הוא מלך מואב הוא מתחיל לפחד מעם ישראל ומביא כוח עזר להילחם נגדם,איש ששמו בלעם שהינו איש רוח דמוי מכשף שמנסה לקלל את העם אבל בסופו של דבר מברך.
כבר משם הפרשה נוכל ללמוד שאנו נכנסים לסיפור מיוחד.
הפרשה נקראת על שם אדם לא טוב, לא יהודי, שמנסה תכל'ס להשמיד אותנו, טיפה מוזר ולא קשור?
בלק מסמל כריתה וניתוק מצד הקדושה. השם בלק הוא מלשון בולקה" שמשמעותו כריתה ומוות. 
אז למה הוא קיבל פרשה על שמו?
ההסבר הראשוני שלמרות נסיונות בלק לקלל, בזכותו עם ישראל מקבל
הרבה ברכות. בלק לא מצליח, העם מאוחד הש'ם איתנו.
והנסיון הכושל מראה את נצחיות העם.
ההסבר היותר עמוק בלק מסמל את האור שיוצא מהחושך
בראשיתו היה בלק סמל למלחמה בעם ישראל , שיא המנגד לדרך.
אבל בסופו של דבר יצא דווקא מבלק הקדושה העליונה ביותר - דוד המלך ומשיח-צדקנו.
רות המאוביה אימו של דוד היא צאצאית של בלק,ממנה יצא בית דוד
שושלת שלא תעלם לעולם.
התורה מספרת לנו על בלק, לא על מנת שנדע הסטוריה, ולא על מנת 
שנכיר את בלק האיש (המלך עצמו) אלא שנדע שהבלק בתוכי הולך להתהפך ולהאיר, שגם הסמל הכי מנגד לקדושה בסוף מתהפך. 
שנחווה נדע ונכיר שלעולם האור ינצח את החושך, 
שגם במצב שנראה הכי חשוך יצא משם 'דוד המלך' אם רק נרצה בכך.
שנפנים שלעיתים דווקא התנודות בחיים, דווקא התהפוכות נותנות לנו את הכוח להפוך את המר למתוק, את החושך לאור, ואין תענוג רוחני גבוה מזה.
יותר מכך רוצים לומר לנו שאנו בתהליך תמידי והוא טוב , נכון שצריך שיפורים שינויים וחידושים, אבל אנו כבר בתהליך, והאור לא נמצא בקצה המנהרה אלא המתג נמצא ביד שלנו ואנו רק צריכים ללחוץ.
אחד הדברים היפים שהיו לעם ישראל בפרשה וגם יכולים להיות לנו,
מתוארים בפרשה
"וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו"
ממה בלעם מתלהב ממשכנות ישראל ? רש"י אומר שפתחי אוהליהם של בני ישראל במדבר סודרו באופן כזה שהם לא היו אחד מול השני. ופרטיותם נשמרה. ולכן בלעם אומר לאחר מכן "מה טובו אוהליך יעקב". הוא שיבח את כישרונם של עם ישראל בתכנון ערים, שכן הם הקפידו לשמור על צניעותם ועל פרטיות המרחב האישי.
אבל בעומק יותר נוכל לומר: שעם ישראל לא מציץ לאוהל השכן, ולא מחטט.
לא רק מצד צניעות גשמית אלא רוחנית.
עם ישראל לפחות בזמן הזה היה מחובר לעצמו, הוא לא הסתכל על השכן 
כדי לעזור לעצמו להחליט מה לעשות, הוא לא מדד את עצמו ביחס האחר כל שניה.
בקיצור שמשפחה קנתה לעצמה גמל או חמור היא לא בדקה האם לשכנים יש גמל יותר צעיר, אלא הם היו מרוצים בשלהם.
מודעות מתוקנת יוצרת משמעות, ואור גדול.
שיש לנו מרחב אישי מתוקן, ואחדות בין אנשים, לא בלעם לא בלק ולא מנגדים אחרים יכלו להפריע לנו.
ואנו באמת יכלוים לעשות את תפקידנו להפוך חושך לאור.
בעצם השבת מנסה לגלות לנו 
אתם טובים מאירים מיוחדים
ווהתפקיד שלכם לגלות את זה ופשוט להאיר
שבת שלום :)

1