מחפשים אותך

איש צעיר שהיה טרוד בבעיה באמת מורכבת חיפש עזרה, הוא ניסה לקבוע פגישה במזכירות אצל הרבי, אבל בעקבות
כמות הפונים דחו אותו לזמן רחוק מאוד (כמה חודשים טובים)
הוא החליט בעקבות עצה שקיבל, לארוב לרבי בדרך למכונית הביתה.
ובאמת הוא חיכה שהרבי ייצא לשביל בדרך למכונית, נעמד מולו ושאל
היכן אלוקים? 'התכוונתי בעצם לשאלה אם אכן יש אלוקים (הצעיר מספר) הרבי השיב לי כי אלוקים נמצא בכל מקום,
וסימן באצבעו תנועה סיבובית.
"תשובתו לא סיפקה אותי, וכמעט בדמעות אמרתי לו: 'רבי, אני רציני!'. לרגע הרבי חייך ואז אמר,
כשהוא מצביע לעבר ליבי: 'כאן הוא, בלב שלך!'. 
הרבי המליץ לו על ספרי אמונה חסידות ומעשה וחייך אליו באהבה.
הצעיר סיפר שהדברים כה חדרו אליו ללב, עד השהאלה שהוא רצה עוד 
לשאול על הבעיה שהוא חווה, הייתה כבר מיותרת הוא בעצמו הבין את התשובה.
הסיפור הזה מזכיר את הזמן שלנו תקופה מורכבת קסומה שמחכה לגילוי.
בשבת נפגוש את יז' בתמוז תחילת זמן הפורענות שמסתיים בט' באב.
הרי אלו שלושת השבועות, ואפילו אם חס ושלום לא יתגלה משיח
ביום ראשון נצטרך לצום.
אבל בזמן הזה, שבאמת עם ישראל במשך כל ההסטוריה חווה כל כך רע 
(זה גם מדהים שגם זמן רע אצל עם ישראל קשור בהשגחה פרטית, שהרי כל האסונות קרו בדיוק באותו תקופה) הזמן
הזה גם בדיוק אוחז בתוכו אור עצום שמכוסה. עד שעל ט' באב היום הכי גרוע בשנה מספרים לנו חכמים שמשיח נולד, בעצם ניצוץ משיח מתגלה.
ובכלל על כל הצומות נאמר " צום הרביעי וצום החמישי... יהפכו לששון ולשמחה. הצומות, שיבנה המקדש לא יעלמו אלא הימים הללו יהפכו להיות
חגים. ולמה ? כי בתוכם נמצא אור גדול.
אפשר לומר על רגל אחת (כי יש סודות אין סוף בנושא) כי לימים הללו היה פוטניצאל עצום ולכן גם היה אפשרי לקלקל אותם,
אבל מה שזה אומר שהאור בהם לא נעלם אלא הוסתר וכרגע מחכה לגילוי.
בשבת שלנו ש יז' בתמוז נדחה מפני השבת אנו נקבל טעימה, אנו נחווה את התאריך של הצום ( יז בתמוז) אבל נאכל ונשתה
ואפילו לפי ההלכה צריך להדר בדברים טעימים יותר, אנו נשמח ונרגיש קדושה וטהרה בתוך יז' בתמוז עצמו,
בעצם נותנים לנו לחוש את היום כפי שהוא אמור להיות, יום קדוש של עונג.
ניתן בעצם לומר בכללי שפנימיות הגלות היא גאולה, בתוך הגלות עצמה מסתתר האור ומחכה להתגלות. 
שמסתכלים בפרשה שלנו השבת 'פרשת פנחס' רואים משהו דומה.
קם פינחס אדם לא מוכר עושה מעשה אמיץ, עוצר את המגיפה, אבל מקבל ביקורת מהאנשים
סביבו ( כנראה מסיבה פשוטה שהם מקנאים שהם לא עשו את זה) אבל פינחס לא עשה את המעשה מצורך של כבוד או לקיחת מקום
בהנהגה אלא הוא פעל במסירות נפש למען עם ישראל, הוא לא היה בטוח שהוא בכלל ישאר בחיים לאחר מעשיו,
אבל התגלה בתוכו האור האלקי שעכשיו הוא חייב לפעול למען הכלל.
ולכן דוקא פנחס שעשה מעשה קנאות קדושה קיבל מתנת כהונה (הוא וכל הצאצאים שלו יהיו כהנים, אנשי חסד) כי בעצם החסד שלט בכולו.
המיוחד אולי שפנחס עשה פעולה ממשית למען עם ישראל , הוא לא רק חשב ודיבר אלא עשה.
ומה איתנו?
כדי ליצור מגלות גאולה צריכים מחשבות דיבורים וכוונות אבל גם מעשים 
צריך להכניס את האות א'לף את האור האלקי 'לגלות וליצור גאולה'
וכמו בסיפור שלנו על האיש הצעיר שלא שאל על הבעיה שלו 
אלא גם הוא וגם הרבי הבינו שהאיש רוצה לדעת שיש פתרון 
שהש'ם איתו ואז הכול יסתדר.
ולכן בשבת שלנו במקום לחשוב על.. האם אולי יהיה צום או לתכנן את העתיד
נבין שהש'ם איתנו, ומחכים לנו לעשות 'מעשה' להכניס את האלף את האור
לכל מקום בתוכי ובעולם וליצור גאולה 
שבת שלום :)

1