מה הרגע הכי טוב ?

ששאלו פעם את הרבנית איזה רגע היא יכולה להגיד שהוא היה הכי טוב ומשמעותי בחיים שלה? היא ענתה תשובה שרק רבנית יכולה לענות...
'עכשיו' התשובה שלה אומרת בעצם שכל רגע הוא הכי טוב
כל רגע הוא חדש מפתיע משתנה ויכול להיות נפלא.
נזכרתי בסיפור הרבנית כי הגיבורה שלנו השבת היא שרה אימנו
והפרשה שלנו נקראת על שמה 'חיי שרה'
הרבה שואלים למה דווקא נקראת הפרשה על שמה אבל בתוכן הפרשה
מספרים על קבורתה ופטירתה ?
החיים בעולם היהודי הוא של משמעות, ואצל שרה אימנו דווקא בפרשה שלנו
אנו יכולים לראות את האור שלה שממשיך גם אחריה, את הרוח שמשתקפת
בזיכרון שלה, ואת הפירות שהיא עשתה בחייה.
אחד הפסוקים היפים מספרים שרבקה מגיעה לאוהל שרה והיא נעשת אשתו
של בנה, הוא מתנחם אחרי מות אימו.
ולמה הנחמה? היא רבקה ממשיכה את שרה, הניסים שהיו לשרה
והאור שהיא נתנה לעולם חיכו לממשיכה, צדיקה כמותה.
בעצם שרה, חיה איתנו למרות שהיא אינה בגופה והיא מלמדת
אותנו שיעור עצום על החיים בעצמם....
החיים הם נצחיים מבחינה רוחנית, לכל אחת ואחד האור שלו והעולם זקוק
לו, כל רגע חשוב, והמשמעות שלך היא נצחית תמיד.

אבל באמת למה שרה זכתה לכזה אור בחייה ?
אברהם ושרה זכו ועמלו על 'מתנת הזמן' הם ניצלו כל יום ויום
על שרה רשום שהיא חייה "מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה"
המדרש מספר לנו "כשהן שהן תמימים כך שנותם תמימים"
תמימים הם שלמים, שנותיה היו שלמות ומדוייקות, הם ניצלה כל רגע ורגע.
ואפילו ששרה נפטרה במפתיע עדיין היא הספיקה לחבר כל רגע ורגע
לאור, ותאריך פטירתה היה מדוייק.
על אברהם רשום 'בא בימים' - שהוא 'בא' אל הימים שלו, הזמן לא עובר עליו, אלא הוא מכניס בזמן משמעות קדושה ואור, הוא מנצל כל רגע ורגע.

והמיוחד באברהם ושרה, שלאור זאת הם זכו באור כזה מופלא.
שניהם היו 'זקנים' שפירושו זה שקנו חכמה, שניהם היו חכמים ושלמים
מצד נשמתם, אבל זה לא הספיק להם, והם כל חייהם עבדו בלהשפיע
אור לעולם. הם לקחו כל יום ויום 'ובאו' אליו, הורידו לכל הסביבה שלהם,
למשפחתם, ולמציאות חייהם, משמעות ואור מיוחד.
ולכן הם נצחיים.
כתוב שמעשה אבות סימן לבנים - בעצם האבות נותנים לנו 'סימן' וכוח
להדמות להם, ולכן לנו יש את הכוח גם לשלב את הכוחות שלנו...
לקנות חכמה ושלמות לעצמנו, ולהוריד ולהשפיע אותו לעולם,
'לבוא' אל כל יום וכל רגע 'ולהאיר' אותו עם האור שלנו, עם הכשרון
שלנו, וכל אחת ואחד הוא מיוחד וכמותו אין בעולם...

השבת שלנו היא גם תברך את חודש 'כסליו' חודש פנימיות
התורה זה הזמן שלנו, להתחבר אליה, ולתת לה (לפנימיות התורה)
לגלות את הכשרונות החבויים בי, ולהאיר אותי ואת העולם כולו
שבת של שלום וחודש טוב :)

1