הודו

דרמקוט/דרמסלה

דרמסלה-דרמקוט Dharamsala Dharamkot

בית חב"ד עונתי

 
הרב דרור משה שאול שליט"א:
91-9418011770 ,91-9882790770

בישראל: 077-9330770, 054-6970585,08-9370359

אימייל: drorshaul770@gmail.com

 

כתובת:

Chabad house, Dharamkot vill. Meclodganj,
Dharamsala, Dist. Kangra, HP 176219
 

1