הרב גרליק:

אינני יודע ממי שמעת שמועה זו...

.

קרא עוד

הרב גרליק:

הדבר אסור בכל מכל לדעת רוב מוחלט של הפוסקים!

.

קרא עוד

הרב גרליק:

התורה אוסרת לאכול דם בהמה, חיה ועוף. וכדי להתירם יש צורך בתהליך שנקרא 'מליחה והכשרה', שכיום נעשה כבר במפעלי הבשר הכשר. ראי עוד -

.

קרא עוד

הרב גרליק:

התשובה מתחלקת לשניים:

.

קרא עוד

הרב גרליק:

מותר לאכול דג נא, (למשל במאכל 'סושי'). וראה עוד -

 

.

קרא עוד

הרב חנוך וינר:

בעייתי מאוד, ראה בהרחבה:

.

קרא עוד

הרב חנוך וינר:

השנה תענית אסתר חלה ביום חמישי, י"א  אדר, ומוקדמת ביומיים מן הרגיל, ראה את התשובה בהרחבה - 

.

קרא עוד

הרב גרליק:

בליל פורים, אחרי תענית אסתר, אין לאכול לפני קריאת המגילה...

.

קרא עוד

הרב גרליק:

מנהג ישראל 'להכות' ולהרעיש בעת אמירת שמו של המן בקריאת המגילה, 

.

קרא עוד

הרב גרליק:

בפורים, ביום עצמו, מצווה על כל גבר ואשה לשלוח איש לרעהו ואשה לרעותה משלוח ובו שתי מנות, כלומר שני מיני מאכל, או שני מיני משקאות, או מאכל ומשקה. 

.

קרא עוד

הרב גרליק:

ביום פורים מצווה על כל אחד (גברים ונשים) לתת צדקה לפחות לשני עניים. עדיף לתת סכום שיאפשר להם לקיים את סעודת הפורים במזון בסיסי.

כתוב בהלכה כי אין לדקדק ולהקפיד בנתינה, אלא לתת לכל הפושט יד בעין נדיבה ויד רחבה, וטוב להרבות בנתינת צדקה בפורים מאשר במאכל ומשקה...

.

קרא עוד

הרב גרליק:

זו שאלה מעניינת. אכן, את נס הפוורים חוגגים בירושלים בתאריך אחר מכל ארץ ישראל...

.

קרא עוד

הרב גרליק:

'ברכת האילנות' היא ברכה מיוחדת שאפשר לברך רק בימי חודש ניסן. 

.

קרא עוד

הרב חנוך וינר:

אכן, מעיקר הדין על הבכורים לצום בערב הפסח, אך יש הקלות בדבר - 

.

קרא עוד

הרב חנוך וינר:

ל"ג בעומר הוא יום פטירתו ועלייתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. 

.

קרא עוד

1