איך מקיימים מצוות משלוח מנות?

אדיר שואל:

איך מקיימים מצוות משלוח מנות?

בפורים, ביום עצמו, מצווה על כל גבר ואשה לשלוח איש לרעהו ואשה לרעותה משלוח ובו שתי מנות, כלומר שני מיני מאכל, או שני מיני משקאות, או מאכל ומשקה.

מעיקר הדין יוצאים ידי חובה במשלוח אחד לחבר אחד, אך כל המרבה הרי זה משובח, וטוב אם ייתן מנה יפה ומכובדת.

אנשים שאין להם מה לשלוח זה לזה, יכולים להחליף את מנותיהם אחד עם השני, (למשל: בחורי ישיביה, חיילי צה"ל).

שאלות נוספות
1