איך מקיימים את מצוות מתנות לאביונים?

אדיר שואל:

איך מקיימים את מצוות מתנות לאביונים?

ביום פורים מצווה על כל אחד (גברים ונשים) לתת צדקה לפחות לשני עניים. עדיף לתת סכום שיאפשר להם לקיים את סעודת הפורים במזון בסיסי.

כתוב בהלכה כי אין לדקדק ולהקפיד בנתינה, אלא לתת לכל הפושט יד בעין נדיבה ויד רחבה, וטוב להרבות בנתינת צדקה בפורים מאשר במאכל ומשקה...

שאלות נוספות
1