אני בן בכור, האם עלי לצום בערב פסח?

ברק שואל:

אני בן בכור, האם עלי לצום בערב פסח?

הרב חנוך וינר עונה:
 
אכן, מעיקר הדין על הבכורים לצום בערב הפסח, אך יש הקלות בדבר - 
 
חכמינו תיקנו כי כל בן בכור חייב לצום בערב פסח, זכר לנס שאירע להם במצריים, שניצלו ממכת בכורות.  
(כיוון שהמכה אמורה הייתה להיות על הבכורים כולם, גם על בכורי ישראל, אלא שה' הציל את הבכורים שסימנו את משקופי ביתיהם בדם).
 
נוהגים להתענות כל הבכורות: הן בכור מאב בלבד, והן בכור מאם בלבד. ונוהגים שאב לילד בכור מתענה עבורו. ואפילו אשה שהפילה, ולאחר מכן נולד לה ילד הבכור לאביו, צריך הילד להתענות, (או אביו עבורו כשהוא קטן).
 
אך למעשה: 
 
נוהגים כיום להקל בצום זה, ואוכלים אחר השתתפות בסעודת מצווה, ואפילו ב'סיום מסכת', ולאחר סעודה זו יכולים הבכורים לאכול כהרגלם, אך מי שבכוחו לצום - אשריו.

שאלות נוספות
1