סרטונים

  • Prime time אלוקי

  • לראות קולות

  • קול פשוט - על מיצוי עצמי, זעקה פנימית ושנה חדשה

  • נס גלוי!

  • נדיבות ללא גבול!

  • נדיבות ללא גבול!

  • Prime time אלוקי

  • סוד הזוגיות והאהבה

  • לראות קולות

  • זוגיות והתאמה לפי הקבלה עם ד"ר יחיאל הררי, שיעור 2.

1