וידאו

  • לשתות בלי הגבלה! ▪ ממעל ממש

  • יסוד המים, סוד התענוג והטעם

  • קוף אחרי בן-אדם!

  • תפסיק להיות עבד!!

  • נדיבות ללא גבול!

איזה טעות

 

1