וידאו

  • תפסיק להיות עבד!!

  • תורידו את הבגדים!

  • אתה עובד או עבד?

  • ברכה בכל אשר תעשה!

  • לצאת לחרות אמיתית ▪ ממעל ממש

האלף השביעי - שיעור מס' 4

 

האלף השביעי - מבט מרוכז לחכמת היהדות, שיעור מס‘ 4.

1