וידאו

  • החמור הגאולה ואנחנו

  • חשיבות עצמית - המפתח להצלחה

  • המעשה הוא העיקר!

  • הכל דיבורים ▪ ממעל ממש

  • ליצור עם היצר

אש, מים רוח ועפר - האיחוד

 

1