וידאו

  • כמה אתה חכם?

  • ביני לנדאו בהופעה חיה מלאה!

  • שמחה בלי גבול!

  • קול פשוט - על מיצוי עצמי, זעקה פנימית ושנה חדשה

  • ברכה בכל אשר תעשה!

הדרך למעלה

 

1