וידאו

  • החמור הגאולה ואנחנו

  • כמה טיפות גשם ירדו.....

  • תדאג לו! על רחמים, ערבות הדדית ואהבה

  • מורידים כוכבים

  • ממעל ממש - תמונות והווי...

אהבת ישראל אמיתית!

 

1