וידאו

  • לשנות את הגורל

  • לא צריך טובות!

  • יסוד המים, סוד התענוג והטעם

  • תורידו את הבגדים!

  • אש, מים רוח ועפר - האיחוד

תדאג לו! על רחמים, ערבות הדדית ואהבה

 

1