וידאו

  • שמחת הנפש

  • הכנה לחג השבועות

  • אל תהיה צבוע! ▪ חכמת שלמה המלך

  • היום יום הולדת!

  • סוד יסוד העפר

קול פשוט - על מיצוי עצמי, זעקה פנימית ושנה חדשה

 

1