וידאו

  • לשנות את הגורל

  • אל תעיר לי! ▪ חכמת שלמה המלך

  • תדאג לו! על רחמים, ערבות הדדית ואהבה

  • שמחה טהורה

  • אלוקים מעדיף פנטהאוז או דירת גן?

קול פשוט - על מיצוי עצמי, זעקה פנימית ושנה חדשה

 

1