וידאו

  • אתה עובד או עבד?

  • לצאת אל החופש ▪ ממעל ממש ▪ (mp3)

  • למה יש כאב בעולם?

  • התוועדות ה' טבת

  • Prime time אלוקי

חשיבות עצמית - המפתח להצלחה

 

1