וידאו

  • התחדשות ▪ ממעל ממש

  • להיות 'אני' באמת! (mp3)

  • לצאת אל החופש ▪ ממעל ממש ▪ (mp3)

  • סודו של יום כיפור

  • למה אני חי?

לפרוש מהמירוץ

 

1