וידאו

  • תפסיק להיות עבד!!

  • אל תהיה צבוע! ▪ חכמת שלמה המלך

  • קוף אחרי בן-אדם!

  • אתה חולה נפש?

  • תורידו את הבגדים!

אתה עובד או עבד?

 

1