וידאו

  • הכל דיבורים ▪ ממעל ממש

  • פתיחת הלב

  • יסוד המים, סוד התענוג והטעם

  • לגלות את החיים

  • סוד מזל תאומים באסטרולוגיה היהודית

פורים שמח!

 

1