וידאו

  • לא צריך טובות!

  • לשמוח גם ברגעים קשים...

  • חיוך גדול!

  • ברכה בכל אשר תעשה!

  • התוועדות י"ט כסלו - ראש השנה לחסידות

פורים שמח!

 

1