וידאו

  • תפסיק להיות עבד!!

  • עבד של מלך - שיעור הכנה לחודש אלול

  • קוף אחרי בן-אדם!

  • לצאת לחרות אמיתית ▪ ממעל ממש

  • נדיבות ללא גבול!

חיים מתוך שמחה!

 

1