וידאו

  • לא צריך טובות!

  • לפרוש מהמירוץ

  • תניא עם הרב חנוך

  • המעשה הוא העיקר!

  • לייזר לויד בהופעה חיה

חכמת שלמה המלך ▪ ממעל ממש

 

1