וידאו

  • ברכה בכל אשר תעשה!

  • פתיחת הלב

  • הכל דיבורים ▪ ממעל ממש

  • לאבד את הראש

  • סוד יסוד העפר

בדרך ממילא ▪ ממעל ממש

 

1