וידאו

  • למה אני חי?

  • סליחה!

  • "סוד ההצלחה" עם הרב יוסי גינזבורג - ממעל ממש

  • לשתות בלי הגבלה! ▪ ממעל ממש

  • תדאג לו! על רחמים, ערבות הדדית ואהבה

זה לא היה בכוונה!!

 

אתה בן אדם טוב באמת או פועל עבור אינטרסים אישיים? הרב חנוך וינר מגלה את האמת בשיעור נוסף מתוך ספר ‘התניא‘. מתוך סדרת שיעורים שנמסרת במרכז ‘ממעל ממש‘, מודעות יהודית על-פי תורת הסוד בלב תל-אביב, קינג-ג‘ורג‘ 15, (בחצר). בואו לבקר!

1