על ציור ואמנות

צייר מצייר מעמקי ליבו ונפשו, הוא מנתק את עצמו מהמראה הנשקף מולו ומנסה להתחקות אחר נשמת הנוף או החפץ אותו הוא מצייר. הוא מחייב לחדור לממדיו הפנימיים של מושא הציור ו'לחוש' אותו. יצירה אמתית מגלה לצופה את מה שלא יכל לראות בעצמו, את המהות הפנימית של החפץ המצוייר. זה אמן אמיתי, כזה שמעביר תחושה, חוויה והרגשה על ידי מכחול ובד דוממים.למעשה, האמן (צייר, פסל, מלחין...) יכול להפוך חפצים דוממים וגשמיים, לדבר חי, נושם ופועם.

זוהי היכולת להפיכת הדבר החומרי - למהות רוחנית נעלית. 

זוהי מהותה של היהדות, כפי שהיא מבוארת בתורת החסידות, הבריאה כולה מקבלת את חיותה ומציאותה מהקב"ה, מאותיות התורה בהם ברא ה' את העולם "עשרה מאמרות" בשל הצמצום הכגדול שעבר אורו של ה', כוח רוחני זה נראה לנו כדברים גשמיים ומוחשיים. כאשר אנו מודעים לכוח הרוחני הקיים והזורים בבריאה, אנו מגלים את הרוחניות ומקטינים את הגשמיות.

אפילו אם נתקל בקשיים ובניסיונות בחיינו, אנו צריכים לראות בהם אמצעי הבא לגלות את הפוטנציאל הרוחני הטמון בנו ולעזור לנו לפתח אותו. אם נקפיד להסתכל מנקודת הראות הזאת, יחזק אותנו הדבר ויעודד את רוחנו בהתמודדות עם קשיים ועיכובים.

 

 

1