כנגד ארבעה בנים

 

כולנו מכירים את ארבעת הבנים מההגדה של פסח, "אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול".

והבטח מתעוררת לכולם השאלה: מדוע הרשע, שהוא הגרוע ביותר מכל הבנים מופיע ליד החכם? היה מתאים יותר שיופיע האחרון ברשימה.

הדבר יובן על פי מאמר חכמינו "ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא". כל יהודי, בכל מצב רוחני שיהיה – עדיין יהודי הוא. בנשמתנו יש את הנקודה היהודית, שוכנת בו נשמה אלוקית.

וזה גם ההסבר בלשון ההגדה "אחד חכם, אחד רשע" – בכל יהודי יש את ה'אחד', הנקודה האלוקית הקשורה בקשר נצחי עם ה' אחד.

זוהי הסיבה שאנו צריכים לקרב גם את הבן 'הרשע' לשלחן הסדר. לחשוף את הנקודה היהודית שבו. גם יהודי שחטא מוסיף להקרא בשם חלק מעם ישראל.

המילה 'ישראל' היא גם ראשי תיבות של: יש שישים ריבוא אותיות לתורה. וכשם שכשרות ספר תורה תלויה באות אחת, כך שלימותו של כל עם ישראל תלויה בכל יהודי, בלי קשר למעשיו.

ומי מוסגל לקרב את הבן הרשע? דווקא החכם. הנעלה ביותר, הוא זה שיש ביכולתו לעורר את הבן הרשע לחזרה בתשובה. וזוהי הסיבה שהם מופיעים זה לצד זה.

ובכך מורה התורה הוראה: לרשע היא אומרת כי אין לו להתייאש ממצבו הירוד, ותמיד יש לו תקווה. עליו להעזר בכוחות החכם כדי לשוב אל המסלול הנכון. ובו בזמן מורה התורה גם לחכם: שלא יתמקד בתועלתו האישית בלבד, עליו לקרב גם את הזולת לה' ולתורה!

 

1