ראש השנה לחסידות!

 י"ט כסלו, הוא היום שבו תורת החסידות קיבלה כח וחיות להתפרסם בעולם.

כשהתפרסמה תורת החסידות, על-ידי הבעל-שם-טוב-הקדוש, קמו לה גם מתנגדים. רבים מגדולי הדור חששו מהתנועה החדשה, והזהירו את תלמידיהם מפניה. 
בהמשך, כשהלכו רעיונות החסידות והתפרסמו, בעיקר על ידי רבי שניאור זלמן מליאדי היו קולות מתנגדים שנשמעו - גם מתוך גדולי התורה והחסידות - וטענו כי אין לפרסם את רעיונות החסידות הנעלים להמוני העם.
פעם אחת, הלך אחד מהתלמידים הוותיקים ברחוב, וראה נייר ועליו רעיונות נשגבים מתגלגל בבוץ, הוא רגז עד למאוד, והדבר גרם לקטרוג וכעס בשמיים.
כתוצאה מרוגז זה, נוצרה בעולם מחלוקת מחודשת על דרכו של אדמו"ר הזקן - רבי שניאור זלמן. עד כדי-כך שרב אחד, ממתנגדי החסידות הלך והלשין על רבי שניאור זלמן כי הוא מורד בצאר הרוסי...
רבי שניאור זלמן נאסר, ונחקר במשך 53 ימים על מעשיו ועל דרכה של התנועה החסידית החדשה. 
המשך חקירתו השיב בטוב-טעם על כל השאלות ששאלוהו, והסביר לחוקרים כי התנועה החסידית החדשה מבקשת לעבוד את ה' בשמחה, בדיבוק-חברים ומתוך הרגשה פנימית אמיתית של אהבת ה'. כמובן שרבי שניאור זלמן שוחרר אחר-כבוד לביתו, והמשיך ללמד תורה את חסידיו, תלמידיו ושומעי-לקחו.
מסופר, כי במשך הזמן ששהה במאסר, התגלה לרבי שניאור זלמן - רבי דובער המגיד ממעזריטש. שאמר לו כי הקטרוג עליו הוא בשל הפצת החסידות. שאל אותו רבי שניאור זלמן "אם כן, עלי להפסיק"? אמר לו המגיד "להיפך, אחרי שהתחלת רק תוסיף ותפיץ חסידות עוד יותר!".

רבי שלום דובער שניאורסאהן - הרבי החמישי של חב"ד, כתב פעם כי י"ט כסלו הוא ראש השנה של החסידות". וכמו שבראש-השנה ה' נותן את כמות השפע לכל השנה, בגשמיות וברוחניות, כך בי"ט כסלו ניתן השפע לכל השנה, וכל יהודי יכול לקבל כוחות חדשים ללימוד והתנהגות בדרכי החסידות. 

כתוב בכתבי האריז"ל, כי בתקופה שקודמת הגאולה ייפתחו שערי שמיים, ויירד שפע חדש של חכמה מן השמיים. ואכן, בתקופה זו יחד עם פריצה מדעית חד-פעמית נפתחו גם שערי השמיים ברוחניות, ותורת החסידות החלה לנבוע.

הספר החסידי החשוב ביותר הוא 'ספר התניא', שקרוי גם 'התורה שבכתב של החסידות', ובו עיקרי הדרך שיכולה להביא כל יהודי למקום של אהבת ה' ויראת ה'!

רוצה לעשות זאת? הצטרף לאחד מסדרות השיעורים שלנו.
 


 

1