תיקון עולם הדיבור

כאשר רוצים להשביח את עץ הגפן - אומרים חז"ל - יש לעקור את העץ ולשתול אותו במקום אחר, בשונה מכל העצים.

זוהי תכונה של יהודי, של עם ישראל, כשעוקרים אותו ממקום אחד ושותלים אותו במקום אחר, הוא משתבח מזה. הצד החיובי של העקירה - הוא ההשבחה.

מהי ההשבחה בעם ישראל? כאשר "גפן ממצרים תסיע", כאשר בני ישראל יצאו ממצרים הם השתבחו, במדבר. אומרים חז"ל שהשבח שהיה להם הוא "שהקדימו נעשה לנשמע", שהיה להם 'קבלת עול'. 

ואומרים חז"ל: "בשביל מה נברא העולם? בשביל עם ישראל", כדי שעם ישראל יוכלו לעשות מצוות ומעשים טובים. ובשביל מה נבראו עם ישראל? בשביל התורה והמצוות. כלומר העולם כולו נברא עבור התורה.

וכדי להבין זאת נתעכב מעט, כתוב: "גדול ה' ומהולל מאוד בעיר אלוקינו". ולכאורה משמעות הפסוק שגדול דווקא ב"עיר אלוקינו", וכי ה' אינו גדול שלו בעירו?

כדי להבין זאת אומרים הרבי הרש"ב, ש"עיר אלוקינו" הוא עולם הדיבור.

כמו שעיר הוא קבוצה של הרבה בתים, וכל בית עשוי מהרבה אבנים, כך הוא עולם הדיבור. כנאמר בספר יצירה שהאותיות נמשלו לאבנים. ("שתי אבנים בונות שתי בתים"). כלומר, כל אות אפשר לסדר בצורות שונות כך שיצרו מילים שונות. במילה 'בראשית' למשל יש 6 אותיות, שאפשר ליצור מהם 720 מילים שונות.

וכמו שעל ידי קיבוץ אבנים רבות נעשה דירה לאדם, כך על ידי קיבוץ אותיות רבות נעשות מילים. 

כלומר, כל מילה מכילה בתוכה אנרגיה, אור, כמין אדם קטן שבתוך אותה המילה. וכאשר אנו יוצרים כמה מילים - משפט, אנו בונים עיר שלמה, כמו קבוצת אנשים. 

באותיות מופרדות, אין שכל כלל. למשל המילה "ברוך", יש לה משמעות של ברכה, ואך דווקא כאשר מקבצים את האותיות ב' ר' ו' ך' יחד. אך לכל אות בפני עצמה אין שום משמעות.  ואם כן, למילה, שהיא כמה אותיות היא כמו בית - שהוא מושב אדם. וכמו שלכל אות אין משמעות, כך לכל אבן בדירה אין משמעות בפני עצמה.

ועתה, כללות עולם הדיבור - שהוא אחד העולמות החשובים ביותר אצלנו - "חיים ומוות ביד הלשון". כאשר נבין מהו עולם הדיבור נדע להשתמש בכלי זה  בצורה נכונה. 

הדיבור, שהוא "עיר", כאמור, נקרא "עיר אלוקינו", ומדוע? העולם נברא בשם 'אלוקים' שהוא דיבורו העליון של הבורא. 

 

לשיעור המלא:

1