סודו של חודש חשוון

בחרנו לדבר על הנושא של חודש מר חשוון, הסוד של חודש חשוון ברוב הרוחני-נשמתי שלו.
נחלק את השיעור לכמה נקודות,
קודם נעסוק בשם של החודש, השם הוא השם המקראי שלו, הקודם לכל. השם 'חשוון' שייך לתקופה מאוחרת יותר, זה לא המקרא או התנ"ך, זה תקופת עולי בבל, הם נתנו את השם חשוון, השם המקראי מופיע בתנ"ך בשם מלכים, בשם 'חודש בול'. כמו בול של דואר.
מדוע חודש זה נקרא בול, יש כמה פירושים:
א. בתקופה זו נגמרת התבואה בחוץ, תקופת השלכת והסתיו. והבהמות והפרות צריכות לאכול מהמספוא ששמרו עבורם, וצריך להוציא אותו ולערבב עם התבואה שנותרה בשדה, ולכן "בול" לשון ערבוב, התבואה בשדה עם התבואה בבית.
ב. פירוש נוסף, מדבר על מצב הקרקע והאדמה, זהו חודש שיורדים בו בדרך כלל גשמים, כתוצאה מריבוי הגשמים נעשית הארץ מגובשת חמרים-חמרים, קבוצות קבוצות, רגבי האדמה נדבקים, וזה בלשון העתיקה נקרא "בולי", ועל שם זה נקרא החודש בול.
כך או כך ניתן להבין כי החודש הוא חודש של תערובת, של ערבוב, של עירוב בין דברים שונים.
הנושא הזה של עירוב מבחינה אנושית-פסיכולוגית, הוא נורא חשוב, כשאנו רוצים ליצור דבר הרמוני, אנו חייבים יכולת להתערב ולהתערבב עם האנשים שעומדים סביבך ומולך, אם אתה לא יודע להתערבב, אתה לא יכול להנהיג אותם, ולהוביל אותם.
אז זה סוג מסויים של מנהיגות, החודש הזה, מנהיגות נפשית, שהאדם מנהיג משהו באמצעות כח ההרמוניה, הערבוב עם מה שנמצא סביבו.

אם נעמיק מעט יותר, העירוב וההרמוניה שמסמל חודש חשוון, חודש בול, יש לו פנימיות ויש חיצוניות. אני יכול להתערב בצורה הרמונית עם מישהו ברובד פנימי, ואפשר לעשות זאת ברובד פנימי.
זה מתקשר לפירושים שדיברנו עליהם במשמעות 'חודש בול'. חודש בול במובן הפנימי הוא ערבוב התבואה שבבית עם התבואה שבשדה , זהו עירוב כתוצאה ממניע פנימי. זהו חיבור כאילו התבואה שבשדה צועקת, שאם אנו רוצים שיהיה לבהמות מה לחיות, יש צורך לערבב אותה עם מי שיש בבית, כי מה שיש בשדה כבר הולך ואוזל ומאבד את חיוניותו.
 וכן מה שיש בבית עומד וצועק שרוצה להערבב. זה ערבוב פנימי.
יש ערבוב חיצוני, זהו הגשם שיורד ומרטיב את האדמה, ויצר הרמוניה בין גרגרי החול שנמצאים באדמה, שהופכים לדבר אחד. למה זה עירוב חיצוני? כי משהו חיצוני גרם לזה.
עירוב פנימי זה תחשוה שאני אמצה את עצמי, אם אתערב עם מישהו. ויש שאני מתערבב עם מישהו כי ירד עלי גשם... 

כשאנו מדברים מבחינה אנושית שצריכה להיות תערובת והרמוניה, איחוד בין אנשים. מנהיגות הרמונית. מנהיגות זו חייבת להיות מנהיגות פנימית.
 גם עירוב פנימי, וגם עירוב חיצוני.
כשאנו מדברים על עולם הבית שלנו - שם יש מלך ויש מלכה, זה האיש והאשה, אז אנו חייבים להבין כי ההרמוניה בין המלך למלכה חייבת להיות גם על בסיס חיצוני, אך לא יכולה להיוותר שם, כי מערבבים יחד, אנחנו מעניקים זה לזה בגלל סיבות חיצוניות, שזה נחמד, אך לא יכול להיות עיקר, חייב להיות גם מניע פנימי שדוחף אותנו, סיבה להתאחדות יחד. 
וחייב להיות גם כן הפוך, אם הקשר בינינו הוא רק פנימי, ואין לו משיכה חיצונית, אז הוא גם לוקה בחסר, הוא לא שלם. 

נסכם: חודש חשוון נקרא חודש בול, הכוונה שהדברים מתערבים ביניהם, יש ערבוב תבואה לבהמות ויש ערבוב של הקרקע כתוצאה מן הגשמים. ערבוב פנימי וערבוב חיצוני גם בנפש האדם, כאשר אנו רוצים להגיע להרמוניה בינינו, צריך להיות עירוב פנימי ועירוב חיצוני.
 

 

 

1