חודש סיוון - מזל תאומים - בנפש האדם

בספר יצירה שכתב אברהם אבינו, כתוב שכל חודש מחודשי השנה, יש אות שבה נברא חודש זה. חודש סיוון – מזל תאומים נברא באות ז', האות השביעית. המספר 7 חוזר גם בימי השבוע וגם בשנת השמיטה, יש אותו במחזוריות גם בשבעת צבעי הקשת שגם מסמלים דברים יסודיים בעולם, וגם בסולם הטונים של המוזיקה.

בעצם, כל העולם כולו מסתובב סביב המספר 7, וזה כמובן אומר משהו. המספר 7 בו נברא חודש סיוון מלמד אותנו על כך שיש לאדם צורך וחשיבות מדרגה ראשונה להתחבר בעולם. למה הכוונה? אנו מורכבים מנפש וגוף, ואצלנו הנפש דומיננטית מן הגוף, ואם כן, יש חידוש בחיבור לעולם.

חודש סיון שנוצר באות ז' – המספר 7, מלמד אותנו מהו החיבור נצרך לעולם, וזה בא לידי ביטוי בנפשות. כאשר מישהו מעצבן אותנו נמאס לנו מעצמנו, ומכל העולם.

לאנשי האות ז' – מזל תאומים שנולדו בחודש סיוון, לא מפריע להם העולם. גם כאשר מנסים לפגוע בהם, בחוש הדיפלומטי שלהם ובחוש התקשורת בו העם מאופיינים, הם מלמדים את עצמם להתמודד גם עם בני אדם שהפוכים מהם, לפחו תבדו-שיח. לא להיות – על פי חסידות – 'בצל'. בצל, כשחותכים אותו יורדים דמעות, ואנשים אלו של חודש סיוון, מסתדרים עם כולם.

לפחות ברובד בחיצוני. וזה דבר שכולנו צריכים ללמוד מאנשיי חודש סיוון – מזל תאומים, אי אפשר להימלט מה המסר 7.

הכוונה להיות בתוך העולם ומחוץ לעולם גם כן, יחד. יש מי שיקרא לזה צביעות, אך למעשה מדובר במשהו חיוני, כפל באישיות, להיות נחמד עם אנשים. זה כמו תאומים – זה כפל, יש לזה תנאים, וכאשר אדם נשאר המזל שהוא, אבל לומד גם מהכפילות של מזל תאומים. 'לא ללכת ראש בקיר' אלא לקחת מכל חודש את מה שטוב לו.

1