לבלבל את השטן

כתוב שכאשר תוקעים בראש השנה, התקיעות "מבלבלות את השטן", למה הכוונה?

כתוב, כשיבוא משיח יתקע בשופר גדול. השטן חושב שתקיעת השופר שלנו היא תקיעת השופר של המשיח, ולכן כיוון שהוא יודע שכאשר יבוא משיח ישחטו אותו, והא מתבלבל ושוכח לקטרג עלינו.

כך מוסבר ב'תוספות'. אבל גם דברים אלו דורשים ביאור: הטן לא כל כך טיפש, הוא בטח מכיר את 'הטריק' הזה, האם הוא לא לומד משנה לשנה?

בא הרבי מליובאוויטש בליקוטי שיחות, ובהערת שוליים מתייחס לדברי התוספות, הוא מסביר על פי פנימיות. השטן לא באמת חושב שמשיח הגיע, הוא רואה ממש כמונו שאנו עדיין בשלהי הגלות, אלא שיש אור אלוקי גבוה שמאיר בזמן שמשיח מגיע. ואותו אור מאיר כשתוקעים בשופר. אז הוא מתרעש ומתבהל מאור זה שמבלבל אותו. כך מסביר הרבי.

עכשיו ננסה להיכנס יותר לעומק: מהם התקיעות  - ההסבר יעזור לנו להיות מוכנים לראש השנה – מהם התקיעות האלו שגורמות לשטן לחשוב שמשיח הגיע? הסדרה הראשונה של התקיעות או השנייה?

החידוש הוא שדווקא התקיעות השניות של ראש השנה - התקיעות דמעומד שבתפילת מוסף - דווקא שם הוא מתבלבל.

ננסה להסביר למה, על פי הסבר שמופיע בתורת חב"ד בשאלה מהם התקיעות.

בזמן שאנו שומעים את התקיעות פעם ראשונה ומתחילים לחשוב שאנו רוצים שנה טובה וכו', אז בגדול ניתן לומר שאנו חושבים על עצמינו, לא על המלכת ה' למלך. ולכן ניתן לראות שיש קרטועים בתקיעות הראשונות יותר מהתקיעות השניות. (תוכלו לבדוק זאת השנה).

זה ההסבר: בתקיעות הראשונות אנשים לא חושבים רק על המלכת ה' למלך, הם רוצים דבריו בשילם: למשל לבלב אתת השטן. זה אומר שהאגו נמצא, "אנחנו ואנחנו", ולכן התקיעות הראשונות לא ממשיכות את האור הגבוה באמת מבלבל אותו. אחרי שאנו עוברים את התקיעות הראשונות, אנחנו חושבים שהתקיעות השניות פחות חשובות לנו, ועכשיו הגיע הזמן לחשוב על ה'.

בתקיעות השניות באמת מתחילים  לעשות משהו, ביטול גדול יותר, בלי אגו. אומרים את המלכויות הזכרונות והשופרות של הקב"ה, אז חושבים על ה'. ואז השטן מתבלבל.

כאשר אנו חושבים מכל הלב על המלכת ה', על מהות, באותו הרגע מתגלה מלכות של ה' עלינו, שזה מה שיקרה כשיבוא משיח. ולכן השטן מתבלבל.

שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה של גאולה.

 

1